შეცვალე ძველი ახლით

შეცვალე ძველი ახლით

გაზიარება

Trade in, იგივე „შეცვალე ძველი ახლით“, რომელიც არის iTechnics-ის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერვისი,  გაძლევთ შესაძლებლობას ჩაანაცვლოთ თქვენი ძველი ტექნიკა ახლით.  

 

 

1. მოგაქვთ ძველი ტექნიკა 

წარმოადგინეთ თქვენი ძველი ტექნიკა iTechnics-ის მთავარ სერვისცენტრში, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის 34 -ში, პიქსელის შენობაში. სასურველია თან იქონიოთ ტექნიკის ყუთი. 

 

2. ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი 

ტექნიკის დატოვების დროს ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი, სადაც დეტალურად მიეთითება ტექნიკის ვიზუალური და ტექნიკური მდგომარეობა, პირველადი დათვალიერების შედეგად. 

 

3. ტარდება ტექნიკის დიაგნოსტიკა

ტექნიკას უტარდება დეტალური დიაგნოსტიკა iTechnics-ის სერთიფიცირებული ტექნიკური ექსპერტების მიერ. დიაგნოსტირების ვადები დამოკიდებულია ტელეფონის მდგომარეობაზე, საშუალოდ 1 სათიდან 24 საათამდე. 

 

4. გადმოგეცემათ ვაუჩერი 

ტექნიკის დიაგნოსტირების შემდეგ დგინდება მისი ღირებულება და გადმოგეცემათ შესაბამისი ვაუჩერი, რომელსაც გაანაღდებთ თქვენთვის სასურველ პროდუქციასა თუ მომსახურებაზე.  

 

 

 

 

\